UTLEIE NÆRING
Oppsøkende virksomhet

  • Oppsøker kundene
  • Møter på kort varsel
  • Få prosjekter om gangen

MARKEDSFØRING
Viktige fordeler

  • Lang og allsidig erfaring
  • Stort kontaktnett
  • Personlig oppfølging

LEDELSE
Viktige fordeler

  • Bred erfaring som leder av selskaper
  • Lang erfaring som leder i organisasjonslivet
  • Lang erfaring som politiker på flere nivå

Løsning for deg